INSTYTUT SZTUK WIZUALNYCH

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
[ aktualności ] >> UCZELNIE PARTNERSKIE

UCZELNIE PARTNERSKIE


Francja
Université Rennes 2, Rennes
https://www.univ-rennes2.fr/
koordynator: dr Patrycja Wilczek-Sterna, p.wilczek-sterna@wa.uz.zgora.pl


Jako pierwsza została podpisana w 2002 roku umowa bilateralna z Uniwersytetem Rennes 2 we Francji. Jest to uczelnia położona w północno zachodniej części Francji – stolicy malowniczego regionu Bretanii – w mieście Rennes. Obszar ten ma swą bogatą historię wywodzącą się z dziejów starożytnych plemion Celtów o czym świadczy język bretoński, który w żadnej mierze nie przypomina języka francuskiego. Rennes jest średniej wielkości miastem, o bardzo bogatym życiu kulturalnym, w którego w centrum znajduje się klasycystyczna starówka urzekająca swą formą i kolorami budynków.
Uniwersytet Rennes 2 to część humanistyczna największej w regionie uczelni. Instytut sztuk plastycznych to jedynie niewielka jej część, która jednakże może poszczycić się sporą liczbą studentów. Program studiów skoncentrowany jest na problematyce sztuki współczesnej i w dużej mierze są to zajęcia teoretyczne. Z zajęć praktycznych wymienić można malarstwo, linoryt, serigrafię, fotografię, wideo art, projektowanie graficzne oraz szereg innych związanych z zagadnieniami sztuk wizualnych i mających charakter indywidualnych konsultacji z prowadzącym. Praca praktyczna studentów w znacznym stopniu odbywa się poza instytutem a na miejscu jest omawiana. Poza zajęciami z zakresu sztuki student Erasmus może wybrać inne interesujące go przedmioty z dziedzin pokrewnych takich jak teatr, filozofia, taniec etc. a także uczestniczyć bezpłatnie przez jeden semestr w kursie języka francuskiego. Co ważne, dla studentów Erasmus zapewniony jest akademik położony w bliskim sąsiedztwie uczelni a jego koszt, biorąc pod uwagę otrzymywane stypendium, jest relatywnie niewielki. Do dyspozycji jest także bogato wyposażona w zbiory biblioteka, mediateka, wypożyczalnia sprzętu elektronicznego oraz stołówka. Ważnym wymogiem dla kandydatów ubiegających się o stypendium na tej uczelni jest dobra znajomość języka francuskiego.


Portugalia
Instituto Politecnico de Leiria, Leiria
http://www.ipleiria.pt/Paginas/default.aspx
koordynator: dr Anna Owsian-Matyja, aowsian@poczta.onet.pl

W 2012 roku, dzięki studentce ISW Marice Szwal została nawiązana współpraca z Politechniką w Portugalii. Wyżej wymieniona studentka właśnie przeciera szlaki na tamtejszej uczelni partnerskiej.
Politechnika ze względu na bogaty program nauczania w zakresie grafiki projektowej i warsztatowej cieszy się coraz większym zainteresowaniem ze strony studentów ISW.
W zeszłym roku akademickim na wyjazd do Instituto Politecnico de Leira z licznej grupy chętnych studentów zostały wytypowane dwie studentki grafiki ISW: Marika Graczyk oraz Aleksandra Kochan.
W 2012/2013 roku mieliśmy okazję gościć dwóch studentów z wyżej wymienionej uczelni Sandrę Lino oraz Mauro Santos.


Łotwa
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Rēzekne
http://www.ru.lv/
koordynator: dr Anna Owsian-Matyja, aowsian@poczta.onet.pl

W 2010 roku Uniwersytet Zielonogórski podpisał umowę bilateralną z Uniwersytetem Rezeknes Augustskola na Łotwie.
W 2011 roku do Zakładu Architektury Wnętrz po raz pierwszy przyjechała studentka: Inese Rimsane, która rozpoczęła międzyuczelnianą współpracę. Rok później w Zakładzie Architektury Wnętrz w Instytucie Sztuk Wizualnych gościliśmy kolejne dwie studentki z wyżej wymienionej uczelni: Zane Karkline oraz Irenę Ivanowną.
W 2012 roku po raz pierwszy na wyjazd do Rezekne Augustskola została zakwalifikowana studentka ISW Laura Kozak.
Warunkiem zdobycia stypendium na wyjazd do wyżej wymienionej uczelni jest biegła znajomość języków obcych: angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego.
Bardzo dobra komunikatywność wykładowców w wybranym języku w uczelni partnerskiej oraz nienaganna organizacja zajęć sprawia, że uczelnia na Łotwie cieszy się wśród studentów ISW coraz większym zainteresowaniem.
W roku akademickim 2013/14 w październiku rozpoczęły edukację w naszym Instytucie kolejne dwie studentki z wyżej wymienionej uczelni.

Słowacja
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra
https://www.ukf.sk
koordynator: dr Patrycja Wilczek-Sterna, p.wilczek-sterna@wa.uz.zgora.pl

Wymiana z Uczelni w Nitrze od kilku lat została rozszerzona o Instytut Sztuk Wizualnych. Nasi studenci mogą aplikować w ramach programu Erasmus na kierunek związany z edukacją artystyczną na Wydziale Edukacji. W Katedrze Sztuki odbywają się zajęcia praktyczne z różnych dyscyplin artystycznych jak i zajęcia teoretyczne poświęcone przygotowaniu pedagogicznemu do zawodu nauczyciela oraz zajęcia z filozofii i innych nauk humanistycznych. Nitra położone jest w malowniczej okolicy nad rzeką o tej samej nazwie. W mieście jest wiele ścieżek rowerowych i parków oraz Nitrzański zamek. Rok rocznie odbywa się tu wiele imprez i wydarzeń kulturalnych.


Czechy
Ostravská univerzita, Ostrawa

http://www.osu.eu/

koordynator: dr Patrycja Wilczek-Sterna, p.wilczek-sterna@wa.uz.zgora.pl


Dzięki inicjatywie prof. Andrzeja Bobrowskiego w 2016 roku współpraca z Uniwersytetem w Ostrawie została rozszerzona o Wydzial Artystyczny. Uczelnia w Czechach oferuje naszym studentom szeroki wybór zajęć na kierunkach: Grafika, Rysunek, Malarstwo, Intermedia, Animacja, Fotografia, Rzeźba, Teoria i historia sztuki. Dla studentów zagranicznych część zajęć odbywa się w języku angielskim i polskim.


Wietnam
Hanoi University of Culture, Hanoi
Thanh Hoa University of Culture, Sports and Tourism
http://huc.edu.vn/
http://www.dvtdt.edu.vn/?selectpageid=page.628&portalid=khoavhxh
koordynator: mgr Marek Lalko, marek@lalko.com

Z inicjatywy dr Katarzyny Kwiecień Długosz – wykładowcy Instytutu Muzyki na Wydziale Artystycznym została podjęta współpraca z dwoma uczelniami w Wietnamie. Wymiana studentów jest jednostronna – studenci wietnamscy po zakwalifikowniu przez obydwie strony przyjeżdżają na semestr studiów w ramach programu Erasmus do ISW i IM.