INSTYTUT SZTUK WIZUALNYCH

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
[ aktualności ] >> Sztuki Wizualne
Kierunki

SZTUKI WIZUALNE

 

PRZYJMUJEMY BEZ LIMITU WIEKU!

Rodzaj studiów:
Studia stacjonarne I stopnia
Studia 3-letnie, kończące się uzyskaniem tytułu licencjata
Studia stacjonarne II stopnia

Studia 2-letnie, kończące się uzyskaniem tytułu magistra sztuki

Kierunek sztuki wizualne wyróżnia wszechstronna oferta kształcenia interdyscyplinarnego w zakresie sztuki, wzbogacona możliwością uzyskania przez studentów wiedzy i umiejętności w zakresie specjalizacyjnych modułów fakultatywnych.
Studia stanowią połączenie ogólnohumanistycznej wiedzy o współczesnej kulturze z praktyką własnej twórczości plastycznej (malarstwo, grafika warsztatowa, rysunek, projektowanie graficzne, fotografia, rzeźba, multimedia).

Program dla studiów I stopnia zawiera 2 moduły fakultatywne do wyboru:

  • moduł kształcenia w zakresie mediów cyfrowych i projektowania graficznego
  • moduł kształcenia w zakresie fotografii

Program dla studiów II stopnia zawiera 2 moduły fakultatywne do wyboru:

  • moduł kształcenia w zakresie grafiki
  • moduł kształcenia w zakresie multimediów

Absolwent studiów I i II stopnia posiada wiedzę oraz umiejętności wykwalifikowanego plastyka-twórcy oraz uczestnika i animatora kultury współczesnej. Potrafi realizować i upowszechniać różnorodne postaci przekazów wizualnych i medialnych dla celów artystycznych, edukacyjnych i użytkowych, realizuje zajęcia warsztatowe w zakresie sztuk plastycznych. Absolwent posiada poznawcze oraz praktyczne umiejętności funkcjonowania na rynku sztuki. Jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w: ośrodkach i instytucjach kultury, sztuki i edukacji pozaszkolnej (muzeach, galeriach, domach kultury, ogniskach plastycznych, itp.) oraz w ośrodkach promocyjnych i reklamowych.

Wybór modułu kształcenia w zakresie mediów cyfrowych i projektowania graficznego daje studentowi możliwość nabycia praktycznych umiejętności z obszaru artystycznych i projektowych działań w zakresie multimediów, fotografii, intermediów, animacji oraz projektowania graficznego.

Wybór i ukończenie modułu kształcenia w zakresie fotografii pozwoli na uzyskanie odpowiednich kwalifikacji niezbędnych do posłużenia się fotograficznym medium w warunkach twórczych i zawodowych po ukończeniu studiów.

Wybór modułu kształcenia w zakresie grafiki daje możliwość nabycia praktycznych umiejętności z obszaru artystycznych i projektowych działań z obszaru grafiki warsztatowej, projektowania graficznego i projektowania na potrzeby Internetu.

Wybór modułu kształcenia w zakresie multimediów umożliwia tworzenie własnych projektów audiowizualnych.

Przedmioty z jakimi spotkasz się w trakcie studiów to m.in.:
rysunek, malarstwo, struktury wizualne, warsztaty psychologiczne, podstawy fotografii cyfrowej, rzeźba, filozofia, historia sztuki, zagadnienia i tendencje sztuki współczesnej, metody promocji projektów artystycznych, działania performatywne i multimedialne, historia fotografii, podstawy fotografii tradycyjnej, fotografia intermedialna, fotografia dokumentalna, projektowanie graficzne, projektowanie na potrzeby Internetu, animowane formy filmowe, animacja, podstawy multimediów i technik przetwarzania obrazów, interaktywne działania przestrzenne, laboratorium rozszerzonej rzeczywistości, język obcy

Szczegółowe informacje dotyczące warunków rekrutacji:
http://rekrutacja.uz.zgora.pl/