INSTYTUT SZTUK WIZUALNYCH

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
[ aktualności ] >> DLA WYJEŻDŻAJĄCYCH

DLA WYJEŻDŻAJĄCYCH


Studenci Instytutu Sztuk Wizualnych mają możliwość realizacji części programu studiów na jednej z uczelni partnerskich. Warunkiem uczestnictwa w programie Erasmus są wysokie osiągnięcia w nauce oraz dobra znajomość języka obcego (macierzystego bądź w niektórych przypadkach zamiennie języka angielskiego). Rekrutacja na wyjazdy stypendialne odbywa się z reguły na początku semestru letniego. Komplet dokumentów składany jest do Działu Współpracy z Zagranicą a następnie zostaje przesłany do ISW, gdzie kandydaci zapraszani są na rozmowy kwalifikacyjne. Szczegółowe informacje o postępowaniu rekrutacyjnym, wymaganych dokumentach etc. można uzyskać na spotkaniu informacyjnym o programie Erasmus rokrocznie organizowanym w ISW na początku drugiego semestru (dokładny termin zostanie podany z wyprzedzeniem na stronie internetowej w zakładce aktualności oraz na tablicy ogłoszeń). Zachęcamy do zapoznania się z relacjami naszych stypendystów jak i stronami internetowymi współpracujących z nami uczelni a przede wszystkim do skorzystania z tej niepowtarzalnej okazji!

Ważne informacje dla studentów wyjeżdżających można uzyskać na stronach Działu Współpracy z Zagranicą

http://www.erasmus.uz.zgora.pl/index.php?o-programie