INSTYTUT SZTUK WIZUALNYCH

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
[ aktualności ] >> najnowszy >> IX edycja ewaluacji procesu kształcenia

IX edycja ewaluacji procesu kształceniaUczelniana Rada ds. Jakości Kształcenia i Parlament Studencki zapraszają do udziału
w konkursie – ewaluacja procesu kształcenia.

 

Na Uniwersytecie Zielonogórskim rozpoczyna się kolejna (IX) edycja ewaluacji procesu kształcenia. Ocena prowadzących zajęcia dokonywana jest przez studentów i doktorantów po zakończeniu zajęć. Ważne! Studencka ocena prowadzących zajęcia będzie uwzględniana przy okresowej ocenie nauczycieli akademickich. Ankieta zostanie udostępniona studentom i doktorantom od 30 stycznia 2017 r. do 15 marca 2017 r.

Biorąc udział w ankiecie, jednocześnie bierzecie udział konkursie. Możecie wygrać dla siebie jeden z 3 tabletów lub Dzień Rektorski dla swojego wydziału!

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wydziałowej i indywidualnej.

Kategoria I (wydziałowa) - przeprowadzany w grupach zgodnych z liczbą studentów poszczególnych jednostek:

1) Wydział Artystyczny,
Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii, Wydział Nauk Biologicznych;

2) Wydział Prawa i Administracji,
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu,
Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki,
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska;

3) Wydział Humanistyczny,
Wydział Mechaniczny,
Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii, Wydział Ekonomii i Zarządzania;

4) Wydział Fizyki i Astronomii1.

1 W przypadku wydziału określonego w grupie czwartej, wprowadzono dodatkowy warunek użycia ponad 40% tokenów przydzielonych wydziałowi.

page1image11736

W konkursie wydziałowym nagrodzony zostanie każdy wydział, który zwycięży w swojej grupie. Liczy się liczba studentów, którzy wezmą udział i wypełnią przynajmniej jedną ankietę.

Kategoria II (indywidualna) - udział biorą wszyscy studenci – osoby uprawnione do wypełnienia ankiety prowadzącego zajęcia.
Uczestnik, który chce wziąć udział w konkursie powinien wylosować token dostępu do systemu ankietowego, zgodnie z zasadami przyjętymi na wydziale, wypełnić dowolną liczbę ankiet oceny prowadzącego zajęcia wygenerowanych przez system ankietowy.

Należy pamiętać o zachowaniu tokenu, aby wziąć udział w losowaniu nagród rzeczowych!

Logowanie do zewnętrznego systemu (co gwarantuje anonimowość ankiet) następuje przy użyciu losowo wybranego tokenu. Informacja o tokenach znajdują się dziekanatach poszczególnych wydziałów UZ.

Link do systemu: http://ankiety.uz.zgora.pl/pracownik

Raporty z ewaluacji procesu kształcenia, zarówno oceny prowadzącego zajęcia, jak i zadowolenia z warunków studiowania opracowuje Lubuski Ośrodek Badań Społecznych. Następnie są one publikowane na stronie Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.

Zachęcamy do wzięcia udziału w ankietach.

page2image9224 page2image9384 page2image9544
 

Zmień na język polski Change language to English

Informator ISW

Plany zajęć


Instytut Sztuk Wizualnych
e-mail: Sekretariat@isw.uz.zgora.pl

tel. + 48 68 328 29 67
ul. Wiśniowa 10
65-517 Zielona Góra