INSTYTUT SZTUK WIZUALNYCH

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
[ aktualności ] >> najnowszy >> Bye, bye - Jacek Papla GRAFIKA

Bye, bye - Jacek Papla GRAFIKA
Janina Wallis

W piątek 20 stycznia 2017 r. o godz. 13.00 w Galerii Biblioteki Uniwersyteckiej przy al. Wojska Polskiego 71 odbędzie się wernisaż wystawy „Bye, bye – Jacek Papla. GRAFIKA”, poświęconej dokonaniom tego artysty-pedagoga, od 1997 r.związanego z Wydziałem Artystycznym i  Instytutem Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Biblioteką Uniwersytecką.

Jest to retrospektywa twórczości dra Jacka Papli obejmująca lata 1976-2016. Prace prezentowane są w jego indywidualnym wyborze autorskim, dokonanym z pełną swobodą wypowiedzi artystycznej. Wystawa stworzona według takiej koncepcji, dającej wgląd w różne fazy twórczego rozwoju Jacka Papli, jest kontynuacją i podsumowaniem jego współpracy z Artoteką Grafiki Biblioteki Sztuki, która została zainicjowana 14 listopada 2002 r., gdy w tamtejszej galerii odbył się pokaz prac z cyklu: MOJE TWOJE NASZE, RODZINA, SZKICE NORWESKIE, WENECJA (1970-2001). Ówczesnej wystawie towarzyszył wykład: „Sitodruk w przekroju”.

Obiekty prezentowane na obecnej ekspozycji w Galerii Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego wykonane zostały w technikach sitodruku, autooffsetu i druku cyfrowego.

Otwarciu wystawy towarzyszy pokaz multimedialny – prawykonanie utworu dr Katarzyny Kwiecień Długosz:
Paplanina. Cztery sitodruki na taśmę
1.Ruiny, 2. Sfery wrażliwości, 3. Wota, 4. Znaki.


Kuratorka wystawy: dr Janina Wallis

Współpraca inż. Małgorzata Sawicka

Wystawę można zwiedzać do 3 marca 2017 r. w godz. 9.00-19.00.


Jacek Papla

Ur. się w 1951 r. w Poznaniu. Zajmuje się grafiką warsztatową i projektową. Ukończył poznańską PWSSP w pracowniach grafiki prof. Jacka Rybczyńskiego i malarstwa prof. Tadeusza Brzozowskiego. Od 20 lat związany jest z Uniwersytetem Zielonogórskim. Pracuje na Wydziale Artystycznym, prowadząc najpierw przez 14 lat Pracownię Sitodruku, a od 10 lat  Pracownię Grafiki Edytorskiej i Wydawniczej. Jest promotorem ponad 90 dyplomów licencjackich i magisterskich, przygotowanych w Pracowniach Sitodruku i Grafiki Projektowej. Wielu jego uzdolnionych studentów czynnych jest w krajowym życiu artystycznym, a część z nich zajmuje się również dydaktyką artystyczną.

W latach  2002-2008 dr Jacek Papla pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Zainicjował wówczas współpracę ze Stowarzyszeniem Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie (2006 i 2009), organizując dwie towarzyszące programowi Triennale wystawy Zielonej Grafiki , które cieszyły się dużym zainteresowaniem środowiska artystycznego i akademickiego Zielonej Góry. Ekspozycje te ukazywały szerokie spektrum poszukiwań i możliwości twórczych uznanych, profesjonalnych grafików – profesorów UZ oraz ich uzdolnionych studentów, dla których pracownie grafiki przez nich prowadzone były pierwszą i naturalną przestrzenią poszukiwań twórczych, potwierdzając unikalność artystycznego doświadczenia i relacji mistrz – uczeń.

Efektem działalności Jacka Papli były również cykliczne wystawy studentów i absolwentów Instytutu prezentowane w budynkach Uniwersytetu Zielonogórskiego, w Galerii Pro Arte Związku Polskich Artystów Plastyków czy Collegium Polonicum w Słubicach.

Od wielu lat jako grafik-projektant dr Papla współpracuje również z Oficyną Wydawniczą Uniwersytetu Zielonogórskiego. Przygotowane przez niego okładki książek Jazz w kulturze polskiej, Kształcenie wokalne czy plakaty Witold Lutosławski oraz Tadeusz Baird – głosy z oddali to wymowny dokument współpracy muzyków i plastyków Wydziału Artystycznego. Jej owocem jest także pokaz multimedialny –  utwór skomponowany przez dr Katarzynę Kwiecień-Długosz z Instytutu Muzyki, a zainspirowany grafikami Jacka Papli. Prawykonanie Paplaniny. Czterech sitodruków na taśmę stanowić będzie muzyczną oprawę wernisażu obecnej retrospektywnej wystawy tego artysty.

W kontekście działalności dydaktyczno-naukowej Wydziału Artystycznego warto podkreślić, że Jacek Papla jest również pomysłodawcą, wydawcą oraz autorem szaty graficznej opublikowanego w 2006 r.  Podręcznika technik graficznych.

O dokonaniach Jacka Papli, który od 1975 r. zrealizował około 30 wystaw indywidualnych, prezentując swą twórczość w kraju i za granicą pisał m.in.:Andrzej Haegenbarth, w katalogu wystawy Jacek Papla Grafiki w Galerii Stowarzyszenia Polskich Artystów Malarzy i Grafików (Poznań 2005), podkreślając atuty jego prac:

„Serigrafie Jacka Papli są swoistym dziennikiem podróży, artystyczną dokumentacją miejsc i osób bliskich, z którymi łączą go związki uczuciowe. Powstały w oparciu o fotografie, które przetwarza graficznie: rozbija rastrami oraz wielokrotnie wzbogaca kolorem w oparciu o znakomity warsztat graficzny”.

Artysta tworzy, inspirowane podróżami, refleksyjne kompozycje, skłaniające do kontemplacji. Łączy techniki tradycyjne z cyfrowymi, co widoczne jest w jego plakatach, opracowaniach graficznych i publikacjach Oficyny Wydawniczej Uniwersytetu Zielonogórskiego.

W katalogu wystawy: Jacek Papla. Grafika (Jastrowo 2007), w eseju o polemicznym tytule Śmietnik  sztuki? Jacek Papla – Sfery wrażliwości – Obszary działalności, Lidia Głuchowska podkreślała dialogowy charakter jego projektów, stwierdzając choćby:

„Twórczość Jacka Papli to mówienie komunikatywnym obrazem i zaproszenie do rozmowy, to zaproszenie do kontaktu z naturą i ze sztuką postrzeganą w oryginale, tam gdzie przemawia formatem, zapachem farby czy gestem malarskim”.

Sam artysta proszony o próbę podsumowania  swego dotychczasowego oeuvre, w monografii poświęconej działalności „Artoteki Grafiki Biblioteki Sztuki” (red. nauk. i oprac. Janina Wallis, Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego 2010 r.), w autocharakterystyce tak wypowiadał się na temat własnego ponad trzydziestoczteroletniego dorobku:

„Moje prace są próbą mówienia o rzeczach uniwersalnych językiem czytelnych obrazowych sformułowań, z jednej strony zobiektyzowanych przez kadr aparatu fotograficznego, a z drugiej zindywidualizowanych osobistym gestem, ekspresyjną, wrażeniową ingerencją czy doborem kadru…”

W wielogłos refleksji na temat dokonań  tego uznanego projektanta, grafika i pedagoga sugestywnie wpisuje się Jubileuszowa układanka Bogny Błażewicz, czyli tekst z katalogu obecnej wystawy,  w którym czytamy m.in.: „Emerytura to nie koniec wszystkiego, ale początek nowego etapu. Nie dla każdego, ale dla Jacka Papli z pewnością. Moment to przełomowy, ale nie smutny. Takie przełomy skłaniają, by spojrzeć wstecz, by lepiej widzieć, pełniej rozumieć, bardziej znać… No dobrze, może i coś podsumować, ale nie życie – raczej niektóre jego aspekty, dotychczasowe radości i rozczarowania, osiągnięcia i porażki. Zamknąć rozdział, by otworzyć następny… Nie da się wprawdzie przeszłości uporządkować, bo twór to efemeryczny, kapryśny, stale wymykający się pamięci i zmieniający „maski”, ale można pozbierać – choć niekoniecznie zgodnie z chronologią – części układanki w jednym miejscu… Nie wszystkie, bo niektóre zaginęły, schowały się za innymi, trudno je znaleźć… Tak to już jest. Może trochę szkoda, że czegoś już odtworzyć się nie udaje, ale za to w naturalny sposób objawia się to, co naprawdę ważne”.

W uznaniu dokonań Jacka Papli, w imieniu Biblioteki Uniwersyeckiej i Instytutu Sztuk Wizualnych serdecznie zapraszamy na wystawę i do obcowania z jego twórczością.


Droga do Flekkefjord, 1981, sitodruk, 100 x 70


Oboje, 1985, sitodruk, 64 x 86


Środek nocy, 2000, autooffset, sitodruk, 100 x 70


Wota_1, 2011, druk cyfrowy, sitodruk, 140 x 90


Medinaceli_oset, 2016, druk cyfrowy, 110 x 85

 

Zmień na język polski Change language to English

Informator ISW

Plany zajęć


Instytut Sztuk Wizualnych
e-mail: Sekretariat@isw.uz.zgora.pl

tel. + 48 68 328 29 67
ul. Wiśniowa 10
65-517 Zielona Góra