INSTYTUT SZTUK WIZUALNYCH

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
[ aktualności ] >> najnowszy >> MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TOLERANCJI na Uniwersytecie Zielonogórskim

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TOLERANCJI na Uniwersytecie ZielonogórskimMIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TOLERANCJI na Uniwersytecie Zielonogórskim
16 listopada 2022 r.

W środę -16 listopada na Uniwersytecie Zielonogórskim odbędzie się Międzynarodowy Dzień Tolerancji.

  • Biblioteka Uniwersytecka, Al. Wojska Polskiego 71

- godzina 10:00-11:00 - zapraszamy studentów UZ na debatę pod patronatem Prorektora ds. Studenckich „Nasze studentki i nasi studenci z Ukrainy”, na której porozmawiamy o sytuacji uchodźców na UZ.
- godzina 11:30-13:00 - zapraszamy kadrę naukową na sesję naukową pod patronatem Prorektora ds. Rozwoju i Finansów „Kadra naukowa na Uniwersytecie Zielonogórskim – równości i nierówności”. Udział w niej będzie poświadczony certyfikatem uczestnictwa.

  • Mediateka Góra Mediów w WiMBP „Norwid”

17.00 – 18.30 - w mediatece Góra Mediów w WiMBP „Norwid” odbędzie się projekcja filmów dokumentalnych o społeczności LGBT wczoraj i dziś.
Zachęcamy do zapoznania się z programem Międzynarodowego Dnia Tolerancji na UZ.
Szczegółowy program - w załączniku.