INSTYTUT SZTUK WIZUALNYCH

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
[ aktualności ] >> najnowszy >> Physical ArtHouse „STILL NATURE”

Physical ArtHouse „STILL NATURE”
Nowy spektakl kolektywu Physical ArtHouse „STILL NATURE” to projekt interdyscyplinarny łączący dwa rodzaje narracji, poprzez język tańca i sztuki wizualne. Na scenie zobaczymy choreografię zespołu wkomponowaną w cykl obiektów i instalacji autorstwa Alicji Lewickiej-Szczegóły.

Punktem wyjścia dla twórców była analiza relacji międzyludzkich, szczególnie w odniesieniu do pojęć empatii, bliskości, pielęgnacji, ale jednocześnie ich antagonizmów i zależności między nimi.

Prace nad spektaklem zostały rozpoczęte w październiku 2021 roku. Obecnie, w tych niełatwych, pełnych niepokoju czasach projekt nabrał nowych warstw znaczeniowych.
Spektakl miał już swoją odsłonę 15 maja br. podczas 16 edycji MANDALA PERFORMANCE
 we Wrocławiu.

STILL NATURE

Choreografia: Marek Zadłużny w ścisłej współpracy z zespołem

Scenografia: Alicja Lewicka-Szczegóła (Instytut Sztuk Wizualnych UZ)

Koncepcja strojów: Radosław Bajon

Tańczą: Marta Pelińska, Kalina Grupa-Spławska, Natalia Hass, Marek Zadłużny, Radosław Bajon, Gabriel Zaborniak

Spektakl powstał w ramach współpracy instytucjonalnej pomiędzy Młodzieżowym Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza” w Zielonej Górze, Instytutem Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Zielonogórskiego i stowarzyszeniem „Ośrodek Praktyk Choreograficznych”.

Miejsce:
24 czerwca 2022 r., godzina 18.00
Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji
"Dom Harcerza" w Zielonej Górze

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 19A, Zielona Góra