INSTYTUT SZTUK WIZUALNYCH

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
[ aktualności ] >> najnowszy >> X edycja konkursu o Nagrodę Fundacji Grey House Szara Kamienica

X edycja konkursu o Nagrodę Fundacji Grey House Szara KamienicaX edycja konkursu o Nagrodę Fundacji Grey House Szara Kamienica
Konkurs dedykowany jest studentom 4. i 5. roku jednolitych studiów magisterskich na kierunkach artystycznych (malarstwo, grafika, rzeźba, fotografia, nowe media etc.), wszystkim studentom magisterskich studiów II stopnia (jw.) oraz absolwentów ww. studiów, którzy do dnia 31 grudnia 2022 roku nie ukończyli 30. roku życia.

Laureatką Nagrody w roku 2019 została Barbara Gryka
W skład Jury weszli: Jarosław Lubiak, Ewa Łączyńska-Widz, Dorota Monkiewicz, Piotr Sikora, Stanisław Szabłowski, Magdalena Ziółkowska oraz Krystyna Axmann (prezeska Fundacji)
Laureaci Konkursu z ubiegłych lat to: Marta Krześlak, Tomasz Kręcicki, Kamil Kukla, Przemysław Branas, Lena Dobrowolska, Dominik Ritszel, Kaja Szechowsko i Anna Zuber
Jurorzy współpracujący z nami: Jakub Banasiak, Adam Budak, Agata Cukierska, Adam Mazur, Stanisław Ruksza, Łukasz Ronduda, Łukasz Białkowski, Dominik Kuryłek, Małgorzata Mleczko, Joanna Zielińska, Daniel Muzyczuk i Marcin Krasny, Zuzanna Hadryś, Sara Kiedroń, Piotr Rypson

Konkurs FGH zaplanowany jest jako impreza cykliczna, popularyzująca najwybitniejsze dokonania młodych polskich artystów w szerokim spektrum dziedzin: grafika, malarstwo, rzeźba, fotografia, video i nowe media. Poprzez wyłonienie najbardziej intrygującej i najciekawszej osobowości twórczej wśród rozpoczynających dopiero swoją karierę̨ artystów, Fundacja chce propagować nowatorskie, odmienne od już istniejących działania, charakteryzujące się̨ bądź wyjątkowym poziomem realizacji, bądź poszukiwaniem indywidualnego sposobu artystycznej wypowiedzi. W dalszej perspektywie naszym zamiarem jest zaprezentowanie szerokiej publiczności nowych trendów w sztuce współczesnej i dorobku najbardziej obiecujących twórców najmłodszego pokolenia (wystawa Finalistów). Pewnym novum w Konkursie jest dobór jurorów wyłącznie spośród osób zawodowo zajmujących się rynkiem sztuki i bezpośrednio pracujących z artystami.

Szczegółowy regulamin Konkursu wraz z kartą zgłoszeniową dostępne na stronie: www.szarakamienica.pl/pl/news
Fundacja Grey House Szara Kamienica

Regulamin konkursu (*.pdf)