INSTYTUT SZTUK WIZUALNYCH

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
[ aktualności ] >> najnowszy >> WYKŁAD OTWARTY / dr Marta Raczek-Karcz

WYKŁAD OTWARTY / dr Marta Raczek-Karcz
Performatyw graficzny w projektach Priscilli Romero i Zuzanny Dyrdy

Zaproponowany w tytule wykładu termin performatyw graficzny odwołuje się do koncepcji opisanej w obszarze badań nad językiem przez Johna Langshawa Austina. Definiował on performatywy jako „szczególny rodzaj aktów mowy, będących zarazem działaniami”. Performatyw graficzny rozumiany jest tu jako metafora procesu tworzenia i wykorzystania matrycy i/lub odbitki skutkującego zaangażowaniem określonej grupy osób i sprzyjającego uwrażliwieniu odbiorców na kwestie społeczno-polityczne.
W ramach wykładu przedstawiona zostanie twórczość dwóch graficzek: Zuzanny Dyrdy (Polska) i Priscilli Romero (Costa Rica), które w swoich propozycjach artystycznych wykorzystują mechanizm performatywu graficznego. Obie są współtwórczyniami tego, co można określić zwrotem performatywnym w sztukach graficznych bazującym na potraktowaniu medium graficznego jako znakomitego narzędzia oddziaływania społecznego. Jednocześnie ich twórczość wpisuje się w hybrydyczny model artystyczny, w ramach którego wybór narzędzia podporządkowany jest priorytetowi komunikacyjnemu.Marta Anna Raczek-Karcz (ur. 1979) – absolwentka historii sztuki i kulturoznawstwa (filmoznawstwo/medioznawstwo) Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktorat w dziedzinie nauk humanistycznych (dyscyplina: nauki o sztuce) uzyskała na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Adiunkt na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Od 2007 wiceprezes, a od 2013 roku prezes Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie. Teoretyczka i krytyczka sztuki, niezależna kuratorka współpracująca m.in. z Muzeum Narodowym w Krakowie, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie, Litografiska Museum w Tidaholm, BWA w Katowicach, Kloster Bentlage w Rheine, Instytutem Polskim w Rzymie, Galerią Container w Rome, Anaid Art Gallery w Bukareszcie i Muzeum MODEM w Debreczynie. Obszar jej badań naukowych obejmuje współczesną grafikę i projektowanie graficzne, antropologię kultury, historię filmu, teorię sztuki oraz studia kulturowe i medioznawcze. Członkini Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego i Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA. Autorka ponad 40 artykułów naukowych i ponad pięćdziesięciu tekstów katalogowych dotyczących sztuki współczesnej, filmu i nowych mediów.


fot. Oleksii Soboliev