INSTYTUT SZTUK WIZUALNYCH

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
[ aktualności ] >> najnowszy >> DNI OTWARTE ISW -ONLINE 2021 / 21 MAJA

DNI OTWARTE ISW -ONLINE 2021 / 21 MAJA
ZAPRASZAMY NA KONSULTACJE DLA KANDYDATÓW NA STUDIA NA KIERUNKACH: GRAFIKA, ARCHITEKTURA WNĘTRZ, SZTUKI WIZUALNE, MALARSTWO. PODCZAS KONSULTACJI Z WYKŁADOWCAMI, W MIŁEJ ATMOSFERZE POROZMAWIACIE O SWOICH PRACACH I DOWIECIE SIĘ, JAK DOBRZE PRZYGOTOWAĆ PORTFOLIO, ORAZ CZEGO UCZYMY NA DANYM KIERUNKU.
HARMONOGRAM SPOTKAŃ:

LEKCJE ON-LINE, WARSZTATY - Piątek 21 maja

9:00-10:00 - GRAFIKA | dr Piotr Czech, mgr Joanna Fuczko
link: https://meet.google.com/sqi-spsb-jna

10:00-11:00 - ARCHITEKTURA WNĘTRZ | mgr Joanna Legierska-Dutczak
link: http://meet.google.com/qsb-epyq-igs

11:00-12:00 - MALARSTWO | prof. Magdalena Gryska
link: http://meet.google.com/mdg-dvmc-wzj

12:00-13:00 - SZTUKI WIZUALNE | prof. UZ Helena Kardasz
link: https://meet.google.com/vgb-gyqv-dev

13:00-14:00 - SPOTKANIE Z DYREKCJĄ ISW | prof. Paulina Komorowska-Birger, dr Marek Lalko
link: https://meet.google.com/sig-fjkq-jhk

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną:


ARCHITEKTURA WNĘTRZ

PRZYJMUJEMY BEZ LIMITU WIEKU!

Rodzaj studiów:
Studia stacjonarne I stopnia
Studia 3-letnie, kończące się uzyskaniem tytułu licencjata

Studiowanie kierunku architektura wnętrz przygotowuje do projektowania wnętrz, mebli oraz obiektów małej architektury. Program studiów łączy interdyscyplinarne projekty w zakresie designu, architektury wnętrz, wzornictwa, wystaw, wnętrz krajobrazowych i terenów zieleni z poznaniem praktycznych aspektów - norm budowlanych, zasad ergonomii i konstrukcji. Program uzupełniają realizacje zadań w pracowniach sztuk wizualnych, poznanie współczesnych zjawisk kulturowych, społecznych oraz wiedza z zakresu historii sztuki. Równolegle student poznaje formy prezentacji projektów, współczesne narzędzia projektowania komputerowego i wizualizacji 3D, niezbędne na rynku pracy.

Kładziemy nacisk na indywidualny kreatywny rozwój studentów. W toku pracy nad projektami studyjnymi analizujemy aspekty użytkowe, społeczne, innowacyjność rozwiązań i estetykę. Uzupełnieniem studiów jest oferta konkursów, warsztatów projektowych, wyjazdów, współpraca z biznesem oraz z innymi uczelniami.

Absolwent w 3-letnim cyklu studiów licencjackich otrzymuje wstępne przygotowanie do pracy w zawodzie projektanta, ale i do współpracy z branżami pokrewnymi. Dyplom licencjacki daje możliwość kontynuacji w ramach studiów drugiego stopnia w zakresie sztuk projektowych, w tym m.in. designu, wzornictwa, architektury wnętrz, sztuk wizualnych.

Przedmioty z jakimi spotkasz się w trakcie studiów to m.in.:
malarstwo, rysunek, struktury wizualne, rzeźba, projektowanie architektoniczne, podstawy projektowania architektury wnętrz, ergonomia, geometria wykreślna i perspektywa, bionika i podstawy projektowania, konstrukcje budowlane i technologie, budownictwo z materiałoznawstwem, podstawy projektowania mebli, podstawy projektowania wystaw, komputerowe wspomaganie projektowania, historia architektury wnętrz i mebla, język obcy


GRAFIKA

PRZYJMUJEMY BEZ LIMITU WIEKU!

Rodzaj studiów:
Studia stacjonarne I stopnia
Studia 3-letnie, kończące się uzyskaniem tytułu licencjata

Kierunek grafika kształci w zakresie projektowania graficznego oraz grafiki warsztatowej. Student poznaje: wszystkie klasyczne techniki graficzne, druk cyfrowy oraz posługuje się najnowszymi technologiami w ramach działań multimedialnych, intermedialnych czy interdyscyplinarnych. Studia przygotowują do samodzielnej pracy artystycznej jak i projektowej.

Student zdobywa podstawową wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy współczesnego projektanta grafiki użytkowej poprzez zajęcia z zakresu szeroko rozumianego projektowania informacji wizualnej, plakatu, ilustracji, typografii, projektowania systemów identyfikacji wizualnej, projektowania stron www, publikacji cyfrowych, grafiki edytorskiej, przygotowania do druku, animacji, fotografii i multimediów.

Zajęcia z zakresu grafiki oparte są na praktycznej podbudowie przedmiotów ogólnoplastycznych oraz teoretycznych i dbają o indywidualny rozwój studenta.

Grafika obok mocno ugruntowanej pozycji artystycznej zyskała niezwykły potencjał komercyjny i stała się najpopularniejszą obecnie dziedziną sztuk plastycznych. Istnieje bardzo wiele możliwości dróg rozwoju zawodowego grafika. Absolwent kierunku grafika może znaleźć zatrudnienie m.in. w wydawnictwach, agencjach reklamowych i projektowych, instytucjach kultury i wystawienniczych lub zajmować się indywidualną pracą nad komercyjnymi zleceniami, jak i rozwijać samodzielną drogę artystyczną.

Kierunek grafika to studia 3-letnie kończące się uzyskaniem tytułu licencjata, dające możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia na wszystkich uczelniach artystycznych w Polsce.

Przedmioty z jakimi spotkasz się w trakcie studiów to m.in.:

grafika warsztatowa: wypukłodruk, wklęsłodruk, litografia, sitodruk, druk cyfrowy, grafika projektowa: plakat, ilustracja, projektowanie znaku i identyfikacji wizualnej, projektowanie wydawnictw, typografia, przygotowanie do druku, oraz: podstawy multimediów i technik przetwarzania obrazu, fotografia, animacja obrazu graficznego, rysunek, malarstwo, rzeźba, historia sztuki, filozofia, zagadnienia i tendencje w sztuce współczesnej, język obcy


MALARSTWO

PRZYJMUJEMY BEZ LIMITU WIEKU!

Rodzaj studiów:
Studia stacjonarne I stopnia
Studia 3-letnie, kończące się uzyskaniem tytułu licencjata Studia stacjonarne II stopnia
Studia 2-letnie, kończące się uzyskaniem tytułu magistra

Programy dla studiów I i II stopnia zawierają 2 specjalizacyjne moduły fakultatywne do wyboru:

  • moduł kształcenia w zakresie alternatywnych form malarskich

  • moduł kształcenia w zakresie ilustracji i komiksu
Kompetencje absolwenta Malarstwa
Studia na kierunku malarstwo, to okazja dla poznania języka obrazów w obszarze tradycji malarskiej, ale również możliwość zrozumienia rozwoju sztuki współczesnej. Pracownie artystyczne na tym kierunku kształcą w zakresie malarstwa, rysunku, ilustracji, komiksu i concept artu, fotografii, wideo, projektowania graficznego, czy alternatywnych form malarskich. Każda z pracowni posiada swój niepowtarzalny kierunek kształcenia.
Moduł kształcenia w zakresie alternatywnych form malarskich wyposaża studenta w umiejętności w zakresie warsztatu, kompozycji i kreacji malarskiej, daje możliwość nabycia podstawowych umiejętności w zakresie tworzenia zróżnicowanych, interdyscyplinarnych form malarskich.
Moduł kształcenia w zakresie ilustracji i komiksu to możliwość nabycia podstawowych umiejętności pracy w zawodach, w których ilustracja jest nieodzowną częścią. Koncentrujemy się na nauczaniu, prowadzącym do specjalistycznych kwalifikacji, które składają się na sylwetkę malarza-ilustratora. Dlaczego studiować Malarstwo?
Studiując na kierunku malarstwo, absolwent wyposażony jest w warsztat malarski i rysunkowy oraz umiejętności kreacji artystycznej, które pozwolą mu zaistnieć na szeroko rozumianym rynku sztuki. Dzięki przygotowanej propozycji modułów kształcenia, w rozmaitych zakresach, student ma możliwość rozbudowania swojej twórczości o techniki pokrewne malarstwu.
Przedmioty z jakimi spotkasz się w trakcie studiów to m.in.:
malarstwo, rysunek, technologie malarstwa, rysunek anatomiczny, rzeźba, podstawy fotografii cyfrowej, historia malarstwa, zagadnienia i tendencje w sztuce współczesnej, laboratorium rozszerzonej rzeczywistości, formy malarskie w ilustracji, komiks i rysunek koncepcyjny, alternatywne formy malarskie, działania performatywne i multimedialne, historia urban artu, projektowanie graficzne z elementami identyfikacji wizualnej, język obcy


SZTUKI WIZUALNE

PRZYJMUJEMY BEZ LIMITU WIEKU!

Rodzaj studiów:
Studia stacjonarne I stopnia
Studia 3-letnie, kończące się uzyskaniem tytułu licencjata

Studia stacjonarne II stopnia
Studia 2-letnie, kończące się uzyskaniem tytułu magistra sztuki

Kierunek sztuki wizualne wyróżnia wszechstronna oferta kształcenia interdyscyplinarnego w zakresie sztuki, wzbogacona możliwością uzyskania przez studentów wiedzy i umiejętności w zakresie specjalizacyjnych modułów fakultatywnych.
Studia stanowią połączenie ogólnohumanistycznej wiedzy o współczesnej kulturze z praktyką własnej twórczości plastycznej (malarstwo, grafika warsztatowa, rysunek, projektowanie graficzne, fotografia, rzeźba, multimedia).

Program dla studiów I stopnia zawiera 2 moduły fakultatywne do wyboru:

  • moduł kształcenia w zakresie mediów cyfrowych i projektowania graficznego

  • moduł kształcenia w zakresie fotografii
Program dla studiów II stopnia zawiera 2 moduły fakultatywne do wyboru:
  • moduł kształcenia w zakresie grafiki

  • moduł kształcenia w zakresie multimediów
Absolwent studiów I i II stopnia posiada wiedzę oraz umiejętności wykwalifikowanego plastyka- twórcy oraz uczestnika i animatora kultury współczesnej. Potrafi realizować i upowszechniać różnorodne postaci przekazów wizualnych i medialnych dla celów artystycznych, edukacyjnych i użytkowych, realizuje zajęcia warsztatowe w zakresie sztuk plastycznych. Absolwent posiada poznawcze oraz praktyczne umiejętności funkcjonowania na rynku sztuki. Jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w: ośrodkach i instytucjach kultury, sztuki i edukacji pozaszkolnej (muzeach, galeriach, domach kultury, ogniskach plastycznych, itp.) oraz w ośrodkach promocyjnych i reklamowych.

Wybór modułu kształcenia w zakresie mediów cyfrowych i projektowania graficznego daje studentowi możliwość nabycia praktycznych umiejętności z obszaru artystycznych i projektowych działań w zakresie multimediów, fotografii, intermediów, animacji oraz projektowania graficznego.

Wybór i ukończenie modułu kształcenia w zakresie fotografii pozwoli na uzyskanie odpowiednich kwalifikacji niezbędnych do posłużenia się fotograficznym medium w warunkach twórczych i zawodowych po ukończeniu studiów.

Wybór modułu kształcenia w zakresie grafiki daje możliwość nabycia praktycznych umiejętności z obszaru artystycznych i projektowych działań z obszaru grafiki warsztatowej, projektowania graficznego i projektowania na potrzeby Internetu.

Wybór modułu kształcenia w zakresie multimediów umożliwia tworzenie własnych projektów audiowizualnych.

Przedmioty z jakimi spotkasz się w trakcie studiów to m.in.:
rysunek, malarstwo, struktury wizualne, warsztaty psychologiczne, podstawy fotografii cyfrowej, rzeźba, filozofia, historia sztuki, zagadnienia i tendencje sztuki współczesnej, metody promocji projektów artystycznych, działania performatywne i multimedialne, historia fotografii, podstawy fotografii tradycyjnej, fotografia intermedialna, fotografia dokumentalna, projektowanie graficzne, projektowanie na potrzeby Internetu, animowane formy filmowe, animacja, podstawy multimediów i technik przetwarzania obrazów, interaktywne działania przestrzenne, laboratorium rozszerzonej rzeczywistości, język obcy

Szczegółowe informacje dotyczące warunków rekrutacji: http://rekrutacja.uz.zgora.pl/ 

Zmień na język polski Change language to EnglishRafał Strent / ANTIDOGMA Wiśniowa 10/2 Informator ISW WYSTAWA WYSTAWA

Plany zajęć