INSTYTUT SZTUK WIZUALNYCH

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
[ aktualności ] >> najnowszy >> KOLEKCJA ISW

Kolekcja Instytutu Sztuk Wizualnych – wystawa w Galerii Rektorat od 16.02.2021

Aktualna wystawa plastyczna, która do połowy marca prezentowana będzie w Galerii Rektorat, jest premierową prezentacją Kolekcji Instututu Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Daje ona wgląd w szeroki profil artystyczny dokonań pracowników Instytutu, reprezentujących różne dyscypliny sztuk plastycznych – malarstwa, rysunku, grafiki, fotografii, instalacji, performansu i multimediów (w tym z komponentami sztuki wideo), a także projektowania wnętrz i designu. Prezentowaną po raz pierwszy kolekcję w Galerii Rektorat zobaczyć będzie można in statu nascendi. W założeniach, jako żywy organizm, będący odzwierciedleniem rozwoju Instytutu, ma być ona z czasem uzupełniana o kolejne dzieła. Całość w sensie aranżacyjnym wystawa ta budzi skojarzenia z lapidarium – zbiorem stosunkowo drobnych obiektów – fragmentów/cytatów z większych cyklów i mniejszych wersji monumentalnych dzieł, apelując do odbiorcy wielozmysłowo, poprzez bogactwo form i faktur, grę monochromii, barw i transparencji oraz dźwieków ewokowanych przez rytm filigranowych struktur ze szkła. Docelowo ta swoista wizytówka Instytutu, powstała z inicjatywy wicecyrektora dra Marka Lalko, na stałe eksponowana będzie w gabinecie dyrektor prof. Pauliny Komorowskiej-Birger.
W obecnym kształcie Kolekcja Instytutu Sztuk Wizualnych obejmuje prace 21 artystów, w sposób reprezentatywny odnoszące się z jednej strony do ich dorobku, z drugiej zaś przekrojowo wskazujące na wszystkie dziedziny, będące przedmiotem akademickiej edukacji artystycznej na Uniwersytecie Zielonogórskim.
Prezentowane na wystawie, bardzo różne w swej materialnej naturze i wymowie ideowej, dzieła trudno syntetycznie opisać za pomocą zwartej formuły interpretacyjnej. Wskazują one bowiem na każdorazowo odmienne, indywidualne sposoby artystycznej inwestygacji codziennych zjawisk i doznań współczesnego człowieka, związanych z dociekaniem sensów rodzących się na styku słów i obrazów. Sa one również wyrazem refleksji, choćby nad mechanizmami funkcjonowania reklamy i komunikacji albo przemijaniem – ludzkiego istnienia i tworzonych przez człowieka struktur społecznych czy urbanistycznych. W tym sensie Kolekcja Instytutu Sztuk Wizualnych jest nie tylko dokumentem dyskursu na temat granic poszczególnych dyscyplin sztuki oraz granic sztuki i codzienności. Koncypowana jest również jako zaproszenie widza do dialogu na temat tego, co przeżywane w sposob bardzo osobisty, a jednak mimo wszystko komunikowalne i zrozumiałe jako uniwersalne doświadczenie – emocji, etyki, estetyki, ergonomii czy ekologii.
Otwarcie wystawy w dniu 16.02.21 o godz. 13.00, ul. Licealna 9.

 

Lidia Głuchowska
Kuratorzy:
dr Marek Lalko, dr Lidia Głuchowska
Autorzy wystawianych prac:
dr Paweł Andrzejewski, dr Barbara Bańda, prof. Andrzej Bobrowski, dr hab. Radosław Czarkowski, prof. UZ, dr Piotr Czech, dr Katarzyna Dziuba, mgr Joanna Fuczko, mgr Mirosław Gugała, dr Jarosław Jeschke, dr hab. Helena Kardasz, prof. Paulina Komorowska-Birger, dr Aleksandra Kubiak, dr Marek Lalko, mgr Joanna Legierska-Dutczak, dr hab. Alicja Lewicka-Szczegóła, prof. UZ, dr hab. Jarosław Łukasik, prof. UZ, dr Anna Owsian-Matyja, dr Maryna Mazur, dr Patrycja Wilczek-Sterna, prof. Piotr Szurek, prof. Ryszard Woźniak

 

 

Zmień na język polski Change language to English

WYSTAWA WYSTAWA WYSTAWA
Informator ISW

Plany zajęć


Instytut Sztuk Wizualnych
e-mail: Sekretariat@isw.uz.zgora.pl

tel. + 48 68 328 29 67
ul. Wiśniowa 10
65-517 Zielona Góra