INSTYTUT SZTUK WIZUALNYCH

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
[ aktualności ] >> najnowszy >> OCEŃ BELFRA

AKCJA EWALUACJA – OCEŃ BELFRA (XIII edycja)

Uczelniana Rada ds. Kształcenia i Parlament Studencki zapraszają
do udziału w konkursie

AKCJA EWALUACJA – OCEŃ BELFRA (XIII edycja)

Na Uniwersytecie Zielonogórskim rozpoczyna się XIII edycja ewaluacji. Ocena prowadzących zajęcia dokonywana jest przez studentów i doktorantów po zakończeniu zajęć. Ankieta zostanie udostępniona studentom i doktorantom w dniach 1 -14 marca 2021 r.

Biorąc udział w ocenie, jednocześnie bierzecie udział konkursie. Możecie wygrać dla siebie jedną z trzech kart podarunkowych o wartości 500 zł lub Dzień Rektorski dla swojego wydziału!

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wydziałowej i indywidualnej.

Kategoria I (wydziałowa) - przeprowadzany w grupach zgodnych z liczbą studentów poszczególnych jednostek:

1)  Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii,

Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie;

Wydział Artystyczny,

2) Wydział Nauk Biologicznych,

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska,

3) Wydział Mechaniczny

Wydział Prawa i Administracji,

Collegium Medicum,

Wydział Humanistyczny

4) Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki,

Wydział Nauk Społecznych,

Wydział Ekonomii i Zarządzania;

5) Wydział Fizyki i Astronomii.

W konkursie wydziałowym nagrodzony zostanie każdy wydział, który zwycięży w swojej grupie. Liczy się liczba studentów, którzy wezmą udział i wypełnią przynajmniej jedną ankietę.

Kategoria II (indywidualna) - udział biorą wszyscy studenci – osoby uprawnione do wypełnienia ankiety prowadzącego zajęcia.

Uczestnik, który chce wziąć udział w konkursie powinien wykorzystać token, który otrzyma na konto mailowe w pierwszej połowie lutego i wypełnić dowolną liczbę ankiet oceny prowadzącego zajęcia wygenerowanych przez system ankietowy.

Należy pamiętać o zachowaniu tokenu, aby wziąć udział w losowaniu nagród rzeczowych!

Losowe tokeny zostały wysłane studentom – w pierwszej połowie lutego 2021 r. - na studenckie uczelniane adresy email (nralbumu@stud.uz.zgora.pl) w celu sprawnego przeprowadzenia ankiety. Po ich wysyłce nie będzie możliwości powiązania wysłanego studentowi tokena z danymi osobowymi. Ty samym gwarantujemy całkowitą anonimowość ankiety wypełnionej otrzymanym tokenem.

Link do systemu: http://ankiety.uz.zgora.pl/pracownik

 

Raporty z ewaluacji procesu kształcenia, zarówno oceny prowadzącego zajęcia, jak i zadowolenia z warunków studiowania publikowane są na stronie Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.

Zachęcamy do wzięcia udziału w ocenie.

 

Zmień na język polski Change language to English

Informator ISW WYSTAWA WYSTAWA

Plany zajęć


Instytut Sztuk Wizualnych
e-mail: Sekretariat@isw.uz.zgora.pl

tel. + 48 68 328 29 67
ul. Wiśniowa 10
65-517 Zielona Góra