INSTYTUT SZTUK WIZUALNYCH

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
[ aktualności ] >> najnowszy >> KOMUNIKAT DZIEKANA WYDZIAŁU ARTYSTYCZNEGO
KOMUNIKAT DZIEKANA WYDZIAŁU ARTYSTYCZNEGO
Drodzy Studenci,
Szanowni Wykładowcy,

zgodnie z Zarządzeniem nr 11 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 11 stycznia 2021 roku, kształcenie na Uniwersytecie Zielonogórskim w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 na studiach I i II stopnia realizowane jest zdalnie. Wyjątek stanowią zajęcia ujęte w wykazie poniżej, które bedą realizowane stacjonarnie od 6 kwietnia 2021 r.
Uwaga:
Uczelnia zastrzega sobie możliwość modyfikacji zasad przyjętych w Zarządzenieu Rektora nr 11 w przypadku zmian w przepisach powszechnie obowiązujących związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-C0V-2 wywołującego chorobę COVID-19.

Zarządzenie Rektora UZ nr 11 [*.pdf]
Instytut Sztuk Wizualnych zajęcia stacjonarne [*.pdf]
 

Zmień na język polski Change language to English

Informator ISW WYSTAWA WYSTAWA

Plany zajęć


Instytut Sztuk Wizualnych
e-mail: Sekretariat@isw.uz.zgora.pl

tel. + 48 68 328 29 67
ul. Wiśniowa 10
65-517 Zielona Góra