INSTYTUT SZTUK WIZUALNYCH

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
[ aktualności ] >> >> Studencki Konkurs Projektowy rozstrzygnięty

Studencki Konkurs Projektowy rozstrzygnięty

Studencki Konkurs Projektowy rozstrzygnięty  - lista nagrodzonych

Uczestnicy konkursu mieli za zadanie stworzyć projekt  dekoracji form użytkowych ze skrzydeł turbin wiatrowych przeznaczonych do recyklingu - laureatami konkursu zostali studenci z Instytutu Sztuk Wizualnych.

W ramach współpracy pomiędzy Uniwersytetem Zielonogórskim reprezentowanym przez Instytut Sztuk Wizualnych kierowany przez Dyrektorkę ISW Prof. Paulinę Komorowską - Birger  a Przedsiębiorstwem Wielobranżowym ANMET  Andrzej  Adamcio z siedzibą w Szprotawie, w bieżącym roku akademickim odbył się kolejny konkurs projektowy.
II edycja konkursu  miała na celu edukację i działalność artystyczną ze szczególnym uwzględnieniem problemów z zagospodarowaniem odpadów i poszukiwaniem nowych, proekologicznych rozwiązań w szeroko rozumianym designie przemysłowym.
Tym razem  to studenci kierunku Grafika  i Sztuk Wizualnych z Wydziału Artystycznego podjęli się graficznego re-designu pierwotnych powierzchni części składowych istniejących już architektonicznych form użytkowych ze zużytych turbin wiatrowych przeznaczonych do recyklingu.
Firma ANMET oprócz ogólnych wytycznych dotyczących przeznaczenia form architektonicznych wykorzystanych w konkursie oraz sugestią inspiracji kulturą i designem Maroka, pozostawiła uczestnikom konkursu pełną dowolność w zakresie dekoracji w/w form architektonicznych i  wykonania projektów.
Konkursowy projekt  został przeprowadzony w ramach zadania semestralnego  w Pracowni Grafiki Cyfrowej prowadzonej przez dr Katarzynę Dziuba/ kurator konkursu.

Jury w składzie: Andrzej Adamcio i Anna Adamcio /ANMET, prof. Paulina Komorowska - Birger,
dr hab. Radosław Czarkowski, prof. UZ,  dr Anna Owsian - Matyja,  przyznało trzy nagrody :

  • Nico Minelli, III rok Sztuki Wizualne - I Nagroda
  • Agata Kincel, II rok Grafika - II Nagroda
  • Patrycja Kondek, III rok Sztuki Wizualne

Autorzy  zwycięskich  koncepcji otrzymają nagrody rzeczowe  o łącznej  wysokości 2500 zł netto, których fundatorem jest firma ANMET.

Laureatom gratulujemy!
Wręczenie nagród odbędzie się w trakcie uroczystego otwarcia nowego roku akademickiego 2020/2021 w Instytucie Sztuk Wizualnych, ul. Wiśniowa 10 w październiku 2020.


Mając nadzieję na dalszą, obustronną satysfakcję ze współpracy, dziękujemy Panu Andrzejowi Adamcio i czekamy na kolejne artystyczne wyzwania.
 

Zmień na język polski Change language to English

Rafał Strent / ANTIDOGMA Wiśniowa 10/2 Informator ISW WYSTAWA WYSTAWA

Plany zajęć