INSTYTUT SZTUK WIZUALNYCH

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
[ aktualności ] >> najnowszy >> VIII Dni Niemieckie / Zielona Góra 2010

VIII Dni Niemieckie / Zielona Góra 2010


REGULAMIN KONKURSU

PROJEKT WINIEN BYĆ AUTONOMICZNĄ WYPOWIEDZIĄ ARTYSTYCZNĄ ODNOSZĄCĄ SIĘ DO KULTURY NIEMIECKIEJ, DZISIEJSZYCH STOSUNKÓW POLSKO-NIEMIECKICH W SZEROKIM TEGO POJĘCIA ZNACZENIU, BLISKOŚCI GRANICY I JEJ ZNACZENIA ETC.

WINIEN BYĆ ZBUDOWANY W OPARCIU O CZERŃ, BIEL ORAZ 4 DOWOLNE KOLORY. WINIEN ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCY TEKST:

 

VIII DNI NIEMIECKIE / VIII. DEUTSCHTAGE PAŹDZIERNIK / OKTOBER 2010 ZIELONA GÓRA”,

 

PROJEKT POWINIEN UWZGLĘDNIAĆ MIEJSCE NA LOGO UZ, INSTYTUTU SZTUK PIĘKNYCH ORAZ INFORMCJĘ O SPONSORZE.

PROJEKT WINIEN BYĆ PRZEDSTAWIONY W FORMIE ELEKTRONICZNEJ (CD) I

WYDRUKU CYFROWEGO W FORMACIE NIE MNIEJSZYM NIŻ A–3.

 

PROJEKTY NALEŻY PRZESYŁAĆ OPATRZONE GODŁEM ORAZ DOŁĄCZONĄ ZALAKOWANĄ KOPERTĄ ZAWIERAJĄCĄ DANE AUTORA NA ADRES SEKRETARIATU INSTYTUTU SZTUK PIĘKNYCH WA UZ W ZIELONEJ GÓRZE

(POK. 104) DO DNIA 15. 08. 2010.

 

PRZEWIDZIANE NAGRODY:

I MIEJSCE 1000 PLN + DRUK OFFSET


NAGRODY ZOSTANĄ PRZYZNANE PRZEZ NIEZAWISŁE JURY, W SKŁAD KTÓREGO WEJDĄ PRZEDSTAWICIELE WYDZIAŁU ARTYSTYCZNEGO UZ I CENTRUM KULTURY JĘZYKA NIEMIECKIEGO UZ.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU I WRĘCZENIE NAGRÓD ODBĘDZIE SIĘ

W PAŹDZIERNIKU 2010

 

KURATOR KONKURSU: PAWEŁ ANDRZEJEWSKI