INSTYTUT SZTUK WIZUALNYCH

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
[ aktualności ] >> najnowszy >> Leszek Krutulski "CZAS, PAMIĘĆ, FOTOGRAFIA"

Leszek Krutulski "CZAS, PAMIĘĆ, FOTOGRAFIA"


Z katalogu do wystawy:
Leszek Krutulski fotografuje od trzydziestu lat i od piętnastu lat uczy fotografii. Klika lat temu trafił na zbiór szklanych negatywów, które zostały wykonane w atelier Otto Eichlera w małym miasteczku Bardo  na Dolnym Śląsku w latach 1911 – 1933. Leszek Krutulski nie jest pierwszym artystą, który przywraca sens i funkcje zdjęciom wyrzuconym, zapomnianym, jak również osobom, które je współtworzyły.  Wspomnieć tu można takie postacie jak: Joachim Schmid czy  Aleksander Honory. Artyści Ci odwołując się do starej fotografii stworzyli własne formy wypowiedzi wizualnej przywracając „użyteczność znalezionej fotografii”. W przypadku Leszka Krutulskiego jest to zbiór szklanych negatywów, które powstały w atelier Otto Eichlera. Poświęcił im swój czas, swoją  wiedze, a przygotowaną akcją artystyczno - medialną sprawił, że wykonane kiedyś zdjęcia, odnajdując swoje miejsce w aktualnej, wizualnej rzeczywistości, na nowo wywołują emocje, choć w nieco zmienionej formie. Pozyskaną przez Leszka Krutulskiego kolekcje fotografii można by rozpatrywać w kilku kategoriach, a ich wartość dokumentacyjno – badawcza jest niepodważalna. Warto jednak  podkreślić zawarte w nich emocje, empatie w sferze powierzchownej uczuciowości, jak również refleksje nad kruchością ludzkiego życia, przemijaniem, nad tym co jednostkowe i społeczne. Niewątpliwie Leszek Krutulski w pewien sposób materializuje sportretowane osoby,  nadaje im znaczenia zarówno czysto dokumentacyjnego, o charakterze społeczno-socjologicznym, jak również ideowym, realnym oraz symbolicznym i metafizycznym. 


Instytut Sztuk Wizualnych
e-mail: Sekretariat@isw.uz.zgora.pl

tel. + 48 68 328 29 67
ul. Wiśniowa 10
65-517 Zielona Góra