INSTYTUT SZTUK WIZUALNYCH

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
[ aktualności ] >> najnowszy >> ANKIETA

ANKIETAANKIETA DLA STUDENTÓW INSTYTUTU SZTUK WIZUALNYCH
WYDZIAŁU ARTYSTYCZNEGO UZ
DOTYCZĄCA OCENY INFRASTRUKTURY DYDAKTYCZNEJ, TECHNICZNEJ I NAUKOWEJ

rok akademicki 2017/2018

Szanowni Studenci,
w celu uzyskania Waszej opinii na temat infrastruktury dydaktycznej, technicznej i naukowej prosimy o anonimowe wypełnienie tej ankiety i wrzucenie jej do oznakowanego kartonu – urny przy portierni ISW. Zależy nam, abyście ocenili Państwo m.in.: stan wyposażenia pracowni dydaktycznych, sal wykładowych, dostępu do Internetu, zagospodarowania części wspólnych oraz zasobów i dostępności bibliotek. Poza oceną w skali od 2-5, pytamy się, czy oceniany aspekt, jest dla Państwa ważny. Pod każdym zestawem pytań jest miejsce, w którym możecie podzielić się bardziej szczegółowymi uwagami.

Student wypełnia ankietę jeden raz. Ankiety zbieramy do końca sesji
Ankieta jest dostępna:

• na stronie ISW http://www.isw.uz.zgora.pl/
• w sekretariacie ISW,
• przy portierni
• mogą ją upowszechniać nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia.

Cel ankiety:
Podsumowanie ocen i opracowanie opinii szczegółowych, zebranych na podstawie przeprowadzonej ANKIETY DLA STUDENTÓW INSTYTUTU SZTUK WIZUALNYCH WYDZIAŁU ARTYSTYCZNEGO UZ DOTYCZĄCEJ OCENY INFRASTRUKTURY DYDAKTYCZNEJ I NAUKOWEJ w roku akademickim 2017/2018. Opinie studentów będą pomocne dla władz Instytutu, Wydziału i Biblioteki UZ, w przygotowaniu planów dotyczących doposażenia pracowni, przestrzeni pozadydaktycznych, bibliotek.

Kto będzie analizował dane?

Na Wydziale Artystycznym działa Komisja ds. Jakości Kształcenia. Są w niej przedstawiciele (nauczyciele akademiccy) wszystkich kierunków prowadzonych na WA oraz przedstawiciel studentów.

Liczymy na Państwa udział w ankietyzacji!

Infrastruktura naukowo-dydaktyczna ISW - ankieta (*.pdf)

 


Instytut Sztuk Wizualnych
e-mail: Sekretariat@isw.uz.zgora.pl

tel. + 48 68 328 29 67
ul. Wiśniowa 10
65-517 Zielona Góra