INSTYTUT SZTUK WIZUALNYCH

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

WYBÓRWYBÓR

Wystawa, którą pragniemy się podzielić to propozycja wychodząca z twórczości młodego pokolenia artystów – studentów Instytutu Sztuk Wizualnych Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego. Prozaiczny tytuł Wybór jest o tyle trafnym, bo podkreśla fakt konieczności (stricte technicznej) ograniczenia się w ilości przedstawień i o tyle szerokim, by zapewnić odbiorcy dość miejsca na podjęcie ryzyka kreacji własnego sądu choćby o kondycji i konieczności kształcenia w obszarze sztuk wizualnych. To o tyle to ważne, że trwa nieustająca dyskusja o kulturze, jej granicach, artystach i konieczności ich funkcjonowania, czy też podporządkowaniu się sztuki jedynie słusznym racjom moralnym, etycznym, patriotycznym, politycznym etc. Wystawa nie ma na celu dać jasnej odpowiedzi za czym i za kim opowiadają się młodzi twórcy. To raczej wypowiedź z cyklu mamy własne zdanie, a jest to zdanie ważne, bo to ono będzie oceniało, kreowało opinie, współtworzyło sztukę i jej odbiorcę. Zapraszamy do artystycznej dyskusji.

dr hab. Radosław Czarkowski, prof. UZ


link do strony z dokumentacją: http://www.mdk2.lublin.pl/2018/ISW_WA_2018/index.php?pokaz=3

 


Instytut Sztuk Wizualnych
e-mail: Sekretariat@isw.uz.zgora.pl

tel. + 48 68 328 29 67
ul. Wiśniowa 10
65-517 Zielona Góra